Shenjat që fëmija juaj është në depression

Shkaqet e depresionit tek fëmijët mund të shkojnë nga predispozita gjenetike për ndikimin e mosmarrëveshjeve ndërmjet prindërve.

Depresioni në fëmijëri bëhet një pengesë në rritjen normale fizike dhe aftësive të fëmijës, performanca akademike, jetën familjare dhe interesat. Duke qenë vazhdimisht i trishtuar me një performancë të reduktuar në sport dhe tërheqjen nga rrethi shoqëror dhe interesat, janë shenja të tjera të depresionit në fëmijët.

Jo të gjithë fëmijët me depresion  shfaqin simptoma të ngjashme, kështu që është e rëndësishme të jeni i vetëdijshëm për simptomat e depresionit të ndryshme në fëmijëri në mënyrë që të diagnostikojnë atë në kohë. Të listuara më poshtë janë shenjat paralajmëruese të depresionit të fëmijërisë dhe efekti i tyre mbi psikologjinë e fëmijës, njohëjes, mirëqenien fizike dhe emocionale.

 

Simptomat psikologjike të depresionit tek fëmijët

– Trishtimi i vazhdueshëm– fëmija shumë lehtë mund të emocionohet dhe mund të duket i shqetësuar.Fëmijët mund të kenë vështirësi në përqendrimin tek interesat sociale, studime dhe në jetën familjare.

– Humbja e interesit në aktivitetet e parapëlqyera– Për shkak të një gjendje depresioni shpirtëror, fëmija mund të zhvillojë një humbje të interesit ndaj aktiviteteve të para pëlqyeshme, si duke marrë pjesë në spote, duke lexuar, duke dëgjuar muzikë, etj

– Është shumë e mundshme që fëmija mund të bëhet  me ankth dhe shpesh mund të ndjehen të irrituar dhe të zemëruar.

 

Simptomat e sjelljeve te fëmijët në depresion

– Sjellja e rrezikshme është një simptomë e madhe e depresionit në fëmijët. Shpeshë në këto situata fëmija mund të ecë në rrugën e vet-shkatërrimit.

– Sjellja e pamatur është një dukuri e zakonshme gjatë depresionit.Fëmija i prekur nuk do të jetë në gjendje për t’u ulur ose të qëndrojë shumë në një vend.

– Fëmija që vuajnë mund të ndjehen të izoluar dhe hiqen anash shoqërisht

– Fëmija mund të varet nga prindërit edhe për ditë të parëndësishme për aktivitetet ditore si të ushqehet, duke bërë detyrat e shtëpisë, etj.

– Ndjenja e pasigurisë mund të mbizotërojë.

– Mbi kënaqje në aktivitete të tilla si në sporte ose duke ngrënë tepër janë tregues të tjerë të depresionit të fëmijës.

 

Nëse dyshoni se simptomat e mësipërme të depresionit në fëmijën tuaj, kërkoni ndihmën e një profesionisti në fazën e hershme para se përkeqësohet gjendja.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.