Shëndetshëm


Si të ndalim lemzën?!!!



Lemza, nganjëherë, ia qëllon të na kapë mu në momentet më të papërshtatshme. Teksa jemi duke biseduar me njerëz të rëndësishëm, në mbledhje pune, apo edhe situata të tjera. Por jorehatisë



LIFESTYLE


Mbështetje për zhvillimin e arsimit dhe punësimit në Kosovë



Programi SEED “Mbështetje për zhvillimin e arsimit dhe punësimit në Kosovë” faza e dytë mbështetet nga Agjensioni Austriak për Zhvillim (ADA) dhe realizohet në në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi dhe ka



SPORTS


5 ushtrime që jeni duke i bërë gabim



Shumica e njerëzve besojnë që secili ushtrim fizik shkakton humbje peshe, gjë që është e pavërtetë. Nëse dëshironi të humbisni peshë ju duhet të mos bëni më ushtrime të cilat rrisin



KIDS


 Shenjat që fëmija juaj është në depression



Shkaqet e depresionit tek fëmijët mund të shkojnë nga predispozita gjenetike për ndikimin e mosmarrëveshjeve ndërmjet prindërve.

Depresioni në fëmijëri bëhet një pengesë në rritjen normale fizike dhe aftësive të fëmijës, performanca



Recetat sezonale